Algemene voorwaarden

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

De volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij matras-beschermer.nl Nederland.

KvK-nummer:

BTW: 

Algemene Voorwaarden voor matras-beschermer.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van matras-beschermer.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Sleepbuddy . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sleepbuddy is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sleepbuddy.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Sleepbuddy te mogen claimen of te veronderstellen.

Sleepbuddy streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sleepbuddy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van matras-beschermer.nl op deze pagina.

Retour en ruilbeleid

Je kunt je artikelen op elk moment retourneren.

Bij matras-beschermer.nl kun je een product gemakkelijk retourneren of ruilen als je van gedachten verandert.

Wanneer je een artikel retourneert of wanneer je jouw aankoop naar ons terug wilt sturen, vergoeden wij de verzendkosten niet. Wel zullen de verzendkosten vergoed worden indien er gebreken zijn, zoals schade of geen deugdelijk product.

 

 

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »